Privacy

Onze verplichting met betrekking tot de geheimhouding van jouw gegevens (privacy).

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Om jouw privacy te kunnen waarborgen verstrekken wij dit bericht waarin wij aangeven op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

De informatie die wij hebben verzameld.
Indien je ons een vraag voorlegt of een offerte aanvraagt, vragen wij om je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt en niet met anderen gedeeld.

WIJ HEBBEN CONFORM DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS MELDING GEMAAKT VAN DE HIER OMSCHREVEN VERWERKING VAN UW GEGEVENS BIJ HET COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS TE 'S-GRAVENHAGE.

De manier waarop wij de informatie gebruiken.
Wij gebruiken informatie van alle bezoekers samen om via onderzoek en statistieken onze website optimaal aan te passen aan de behoeften van onze bezoekers. Deze informatie wordt niet gebruikt om individuen te identificeren. Printservices zal de persoonlijke informatie die je online verschaft niet verkopen, verhuren, uitwisselen of anderszins beschikbaar stellen aan derden. Uitsluitend wanneer Printservices door wet of rechterlijk bevel dan wel in het kader van samenwerking met overheidsinstanties bij een strafrechterlijk onderzoek hiertoe wordt verplicht, zullen persoonsgegevens worden overgedragen aan de desbetreffende instantie(s).

Onze verplichting met betrekking tot de veiligheid van gegevens.
Wij bieden te allen tijde de mogelijkheid om de door een bezoeker verstrekte gegevens ook weer te verwijderen. Om te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot de informatie, om de gegevensnauwkeurigheid te handhaven en om een correct gebruik van de gegevens te verzekeren, hebben wij zowel fysieke, elektronische als procedurele maatregelen genomen om voornoemde informatie die wij online hebben verzameld te beschermen en te beveiligen.

Onze verplichting met betrekking tot privacy van kinderen.
Op onze website zullen geen pagina's worden toegevoegd die specifiek gericht zijn op (jonge) kinderen. De structuur van onze webpagina's is uitsluitend gericht op volwassenen. Indien wij constateren dat (jonge) kinderen zich registreren, zullen de persoonsgegevens van deze kinderen worden verwijderd.

Hoe kunt je ons bereiken?
Indien je vragen of zorgen hebt over ons privacybeleid, kun je ons dit melden door een e-mail te sturenn naar info@printservices.nl