Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie is verouderd of niet meer juist is. Printservices is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Printservices. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gelijkgestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Printservices.

Voor eventuele toestemming, kun je contact opnemen met:

Printservices
Afdeling Sales & Marketing
Postbus 16,
4650 AA Steenbergen.

Of via
info@printservices.nl